Odstoupení od kupní smlouvy

Obecné informace

Odstoupení od kupní smlouvy při nákupu zboží na dálkuje možné 14 dnů.

Lhůta se počítá ode dne odeslání zboží kupujícím (při zakoupení) do dne přijetí odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím (při odstoupení od kupní smlouvy).

 • Při nákupu v našem eshopu může kupující odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů a bude mu do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vráceno 100 % uhrazené ceny zboží.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel odeslat prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy má kupující nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží kupující.

Kdy nelze odstoupit od kupní smlouvy

Spotřebitel nemůže na základě ustanovení § 1837 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

Postup při vrácení zboží zakoupeného přes internet

 • Kupující má možnost vytisknout a vyplnit formulář pro odstoupení od kupní smlouvy: ke stažení zde.
 • Kupující má možnost přepravní službou dopravit zboží spolu s kopií faktury  a vyplněným formulářem na níže uvedenou adresu.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Po odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je obdržel, případně jiným způsobem po vzájemné dohodě. Prodávající se zavazuje uhradit peněžní prostředky do 14 dnů od momentu odstoupení od kupní smlouvy na straně kupujícího, ale ne dříve než obdrží vrácené zboží nebo než kupující prokáže, že ho odeslal.
 • Pokud se jedná o výměnu zboží, kupující do Formuláře pro vrácení zboží uvede kód požadovaného zboží na výměnu, které mu bude obratem odesláno (pokud je skladem) se započtením ceny. Případný rozdíl v ceně uhradí kupující formou dobírky. V případě přeplatku bude rozdíl vrácen kupujícímu (viz výše).

Upozornění

Při zasílání zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Pokud se jedná o účet mimo ČR, nese kupující všechny bankovní poplatky spojené s mezinárodní platbou. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout.